تبلیغات
♥♥♥ گوشه خلوت دلم ♥♥♥ - خاك ...
 
♥♥♥ گوشه خلوت دلم ♥♥♥
ساعتها را بگذارید بخوابند ، بیــــــــــــــــهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست .